You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Certyfikaty językowe

ÖSD Od stycznia 2023 jesteśmy Licencjonowanym centrum egzaminacyjnym certyfikatów językowych ÖSD – Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (https://www.osd.at/).

Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) to państwowy system egzaminacyjny i certyfikujący z języka niemieckiego jako języka obcego oraz języka drugiego obok ojczystego. Egzaminy ÖSD odpowiadają międzynarodowym wytycznym i opierają się na opisach poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Certyfikaty ÖSD są uznawane na całym świecie jako dowód znajomości języka niemieckiego.

ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – zakłada pluricentryczne rozumienie języka i odzwierciedla różnorodność języka niemieckiego na egzaminach. W związku z tym standardowe odmiany języka krajów niemieckojęzycznych (Austria –  Szwajcaria – Niemcy) są uważane za równoważne i brane pod uwagę w testach. Teksty w zadaniach czytania i słuchania pochodzą z tych trzech niemieckojęzycznych krajów.

Lektorzy DeutschLab – egzaminatorzy ÖSD posiadają uprawnienia pozwalające egzaminować kandydatów do certyfikatów państwowych na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno dla dzieci jak i dorosłych: KID A1, KID A2, ZA1, ZA2, ZB1, ZB2, ZC1, ZC2 i Wirtschaftsdeutsch.

Najbliższa sesja egzaminacyjna zaplanowana jest na 7 i 8 czerwca 2024 r.

Zapisy na egzamin w sesji wiosennej do 8 maja 2024 r. - wraz z opłatą za wybrany egzamin.

 

Certyfikaty dla dzieci 10 do 14 lat
KID A1 240 zł
KID A2 260 zł
Certyfikaty dla dorosłych i młodzieży
ZA1 390 zł od 14 lat
ZA2 420 zł od 14 lat
ZB1
ZB1/Jugendliche
590 zł ZB1 od 16 lat, ZB1/Jugendliche od 12 lat
ZB2
ZB2/Jugendliche
670 zł ZB2 od 16 lat, ZB2/Jugendliche od 14 lat
ZC1
ZC1/Jugendliche
730 zł ZC1 od 16 lat, ZC1/Jugendliche od 14 lat
ZC2
ZC2/Wirtschaftssprache
950 zł od 16 lat

Kurs przygotowujący do egzaminów rozpoczynamy 10 maja 2024 (piątek)

W trakcie kursu:

  • przygotujemy się technicznie do każdej części egzaminu,
  • poznajemy typy zadań,
  • robimy przykładowe testy,
  • rozplanowujemy czas na poszczególne etapy egzaminu

Kurs w piątki, 4 spotkania po 135 minut (12 godzin lekcyjnych). Cena 469 zł. Start od 4 osób

Przykładowe zestawy egzaminacyjne znajdziecie również na stronie ÖSD