You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Matura 2024

Wszystkie nasze kursy (z wyjątkiem kursów firmowych na prośbę klienta w jego siedzibie oraz warsztatów tematycznych) prowadzone są w formie online.

Matura 2024 to kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Kurs obejmuje:

  • kompleksowe powtórzenie gramatyki,
  • ćwiczenia leksykalne,
  • wspólne przerabianie zadań maturalnych,
  • rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu,
  • wypowiedź ustna
  • oraz pisanie tekstów

Program kursu przygotowany jest na podstawie bieżącej podstawy programowej obowiązującej na maturze.

Kurs Matura 2024

Kurs Godzin lekcyjnych Cena
Kurs roczny środy 18:00, 27.09 - 03.04.2024
24 x 90 minut = 48 jednostki lekcyjne
1590 zł
Kurs półroczny (intensywny) poniedziałki i środy, 18:00, 31.01 - 24.04.2024
24 x 90 minut = 48 jednostek lekcyjnych
1590 zł

Jestem tegoroczną maturzystką, dzięki pani Agnieszce byłam w stanie dobrze się przygotować do matury rozszerzonej z języka niemieckiego i dostać się na wymarzoną koreanistykę.
Na lekcjach zawsze panuje dobra atmosfera i czas mija nie wiadomo kiedy. Polubiłam język niemiecki bardziej niż sądziłam, że to możliwe.

Martyna Korzeniewska
studentka UWr (matura 2020)